Operacja leasingowa

W naszej finansowej rzeczywistości mamy bardzo wiele różnych rodzajów leasingu. Jednym z nich, który można powiedzieć, bardzo dobrze funkcjonuje i wiele osób z niego korzysta, jest leasing operacyjny. Wypada w tym miejscu jednakże zapytać czym faktycznie jest ów leasing operacyjny i na czym on polega. Kto w zasadzie najchętniej z niego korzysta i w jakich sytuacjach ten rodzaj leasingowania faktycznie staje się najbardziej opłacalnym? Przede wszystkim ten rodzaj leasingu wyróżnia się tym, iż amortyzacja przedmiotu leasingu jest dokonywana przez leasingodawcę. Jeśli chodzi o leasingobiorcę, to wszystkie raty leasingowe stanowią u niego koszt uzyskania przychodu. Elementem, na który należy w tym przypadku zwrócić szczególną uwagę jest fakt, iż umowa leasingowa powinna tutaj opiewać na co najmniej dwa lata, jeśli mówimy o braniu w leasing samochodów, a jeśli mówimy o innych elementach, jak na przykład różne maszyny, to okres leasingowania może być, a nawet powinien być co najmniej o rok dłuższy.