Leasing niejedno ma imię

Pojęcie leasingu jest w naszej rzeczywistości dosyć powszechne, ale tak naprawdę to nie każdy z nas rozumie dokładnie, co pod tym pojęciem się kryje. Można oczywiście ogólnie powiedzieć, że leasing jest po prostu pewną transakcją wynajmu określonego elementu majątku trwałego, za który uiszcza się pewną opłatę w comiesięcznych ratach. Z drugiej strony jednak trzeba podkreślić, że takie określenie leasingu jest niepełne. Mamy, bowiem do czynienia z bardzo wieloma rodzajami leasingu. Możemy, więc wyróżnić leasing operacyjny, leasing finansowy, leasing dewizowy, leasing walutowy czy też leasing złotówkowy. Każdy z tych rodzajów leasingu to określone, odrębne zasady, to bardzo specyficzne reguły gry i każdy z tych rodzajów leasingu jest przeznaczony dla określonej grupy odbiorców. To, co bardzo pasuje jednemu przedsiębiorcy, innemu będzie nie w smak i będzie wówczas wybierał inny rodzaj leasingowania określonego elementu majątku przedsiębiorstwa, który będzie mu zdecydowanie bardziej odpowiadał.