Leasing finansowy

Każdy rodzaj leasingu jest oczywiście związany z finansami, toteż istnienie takiego pojęcia jak leasing finansowy może nieco dziwić. Jednakże oczywiście mówimy tylko i wyłącznie o samym pojęciu, które ma na celu odróżnienie jednego rodzaju leasingu od innych. Leasing finansowy jest, bowiem specyficznym jego rodzajem, który przede wszystkim wyróżnia się tym, iż amortyzacja przedmiotu leasingu jest dokonywana przez leasingobiorcę. Tym samym można powiedzieć w tym miejscu, że jedynie część raty leasingowej jest dla niego kosztem uzyskania przychodu. Oznacza to, że w odniesieniu do części kapitałowej raty leasingu mowa jest o jej rozliczeniu w zakresie amortyzacji. Mimo wszystko to właśnie ten rodzaj leasingu jest na naszym rynku dosyć często stosowany i preferowany. To czy dany klient wybiera ten rodzaj leasingowania danego przedmiotu, czy też inny, zależy w głównej mierze od jego preferencji, ale jednak z ekonomicznego punktu widzenia należy podkreślić, że w większości przypadków właśnie leasing finansowy jest bardziej opłacalny.